logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dyro inni fendith newydd

Dyro inni fendith newydd
gyda’n gilydd yn dy dŷ;
ti sy’n rhoddi nerth i dderbyn,
rho’r gyfrinach oddi fry
fel y teimlwn
rym dy anorchfygol ras.

Boed i ni, drwy eiriau dynion,
brofi rhin dy eiriau di,
a’u hawdurdod yn distewi
ofnau’r fron a’i balchder hi;
trwy dy gennad
O llefara wrth dy blant.

Cyfoethoga â’th feddyliau
ein meddyliau ni, bob un,
a sancteiddia di ein bywyd
yn dy fywyd di dy hun,
ynddo i aros
yn oes oesoedd er dy glod.

Caneuon ffydd: 21

DERWYN JONES © Mrs Rosemary Bell-Davies (Defnyddir drwy ganiatâd)

PowerPoint
PPt Sgrîn lydan