logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Edrych o’th flaen

Edrych o’th flaen,
ac fe weli wyrthiau Duw;
Cod dithau’th lais
i ddiolch am gael byw.
O, Dduw ein Tad,
Fe ganwn ni
Haleliwa, o fawl i ti.

Carl Tuttle: Open your eyes, cyfieithiad awdurdodedig: Nest Ifans
© Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. Gan Copycare

(Grym Mawl 1: 132)

PowerPoint
  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970