logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Galwaf ar yr Arglwydd Dduw

(Merched yn adleisio’r dynion)

Galwaf ar yr Arglwydd Dduw,
Sydd yn haeddu’r mawl i gyd.
Fe’m gwaredir o’m holl elynion.

(Pawb)
Y Duw Cadarn,
bendithiwn nawr ein Craig
A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth
dderbyn moliant.
Y Duw Cadarn,
bendithiwn nawr ein Craig
A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth
dderbyn moliant.

(Pawb)
Y Duw Cadarn,
bendithiwn nawr ein Craig
A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth
dderbyn moliant.
Y Duw Cadarn,
bendithiwn nawr ein Craig
A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth
dderbyn moliant.

I will call upon the Lord, Michael O’Shields, Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
© Gweinyddir gan Word Music (UK) 1981. Gwein. gan CopyCare

(Grym Mawl 1: 75)

PowerPoint