logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, mor hawddgar wyt ti

Iesu, mor hawddgar wyt ti,
Rwyt ti mor addfwyn,
mor bur, mor gu.
Ti yw haul ein cyfiawnder ni,
lesu, mor hawddgar wyt ti.

Haleliwia, lesu yw fy Mrenin cu,
Haleliwia, lesu sydd bopeth i mi.

Cytgan

Haleliwia, lesu ddaeth o’r bedd yn fyw,
Haleliwia, maddau ’mai, Ef sydd Dduw.

Cytgan

Haleliwia, addfwyn a thyner yw Ef,
Haleliwia, sanctaidd yw Brenin y nef.

Cytgan

Haleliwia, lesu yw’r priodfab o’r nef
Haleliwia, ’r eglwys yw ei briod ef.

Cytgan

Cyfieithiad Awdurdodedig: Catrin Alun, Jesus, how lovely you are: Dave Bolton
© 1975 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs
ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music (tym@kingsway.co.uk)
Defnyddir trwy ganiatâd

(Grym Mawl 1: 82)

PowerPoint