logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Abba Dad

Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti; boed f’ewyllys i byth mwy fel yr eiddot ti: na foed oerni dan fy mron, paid â’m gollwng i; Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti. DAVE BILBROUGH (Abba Father, let me be) cyf. CATRIN ALUN Hawlfraint © 1977 Kingsway’s Thankyou Music, P.O. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

Arglwydd Dduw, ti a wnaeth y ddaear

Arglwydd Dduw, ti a wnaeth y ddaear A’r nef drwy d’allu mawr. Arglwydd Dduw, Ti a wnaeth y ddaear A’r nef drwy dy ddwyfol fraich. ‘Does dim sy’n rhy anodd i Ti, ‘Does dim sy’n rhy anodd i Ti, O nerthol, fywiol Dduw, Mawr dy gyngor a chryf yn dy waith, ‘Does dim, na dim, […]


Cariad pur fel yr eira gwyn

Cariad, pur fel yr eira gwyn; Cariad, wyla dros g’wilydd dyn; Cariad, sy’n talu ‘nyled i; O Iesu, cariad.   Cariad, rydd hedd i’m calon i; Cariad, leinw y gwacter du; Cariad, ddengys sancteiddrwydd im; O Iesu, cariad. Cariad, dardda o orsedd Duw; Cariad, lifa drwy hanes byw; Cariad, ffynnon y bywyd yw; O Iesu, […]


Clyma ni’n un, O Dduw,

Clyma ni’n un, O Dduw, clyma ni’n un, Dad, â chwlwm na ellir ei ddatod: clyma ni’n un, O Dduw, clyma ni’n un, Dad, clyma ni’n un ynot ti. Dim ond un Duw sy’n bod, dim ond un Brenin glân, dim ond un gwerthfawr gorff, hyn rydd ystyr i’n cân. Er mwyn gogoniant Duw Dad, […]


Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia!

Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia! Cododd Iesu! Cododd yn wir, haleliwia! Cariad a ddaeth, Gorchfygu a wnaeth, Collodd marwolaeth ei fri. O’r bedd yn fyw Am byth gyda Duw, Iesu ein Harglwydd a’n Rhi. Arglwydd yw Ef Dros bechod a’r bedd; Satan a syrth wrth ei draed! Ein Harglwydd sydd fawr, Pob glin blyga’i lawr – […]


Codwch eich pen

Codwch eich pen fry i’n Brenin mawr, Plygwch, molwch, cenwch iddo nawr I’w fawrhydi Ef, boed eich clod yn llawn, Pur a sanctaidd, rhowch ogoniant Nawr i Frenin nef. (fersiwn i’r plant:) Codwn ni ein llef, ffrindiau Brenin Nef. Dewch, ymunwch, cyd-addolwn Ef. Canwn, yn un côr, glod i’n Harglwydd Iôr; Mawl fo iddo, gweithiwn […]


Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di

Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di, Frenin nef a daear lawr. Dyrchafwn glod i ti Ac fe addolwn, molwn, d’enw di Dyrchafu wnawn. Mewn nerth yn ddisglair Frenin tragwyddol, Teyrnasu rwyt yn y gogoniant. Dy air sy’n nerthol Yn gollwng caethion. Graslon dy gariad, Ti yw fy Nuw. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Catrin Alun (God of glory, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Dewch i’w weld, dewch i’w weld

Dewch i’w weld, dewch i’w weld, Frenin cariad, dewch i’w weld; Gwelwch goron ddrain a gwisg o borffor drud. Creulon groes ar ei gefn, Gwawd y milwyr, gwaedd y llu, Unig ac heb gyfaill, dringa at y bryn. Addolwn wrth dy draed, Man cwrdd i lid a hedd, Ac fe olchir euog fyd gan gariad […]


Dewch, mae’n amser medi

Dewch, mae’n amser medi, Chwi sy’n ceisio’r Deyrnas, Rhowch eich bywyd iddo Ac fe’i cewch yn ôl. Dewch i rannu’r c’nhaeaf – Rhaid goleuo’r t’wyllwch. Galw y mae’r Arglwydd Ffyddlon wŷr. Twila Paris (Come and join the reapers), cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun © Word Music (UK) Gwein. gan CopyCare (Grym Mawl 1: 21)

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Diolch am y groes

Diolch am Y Groes, Y pris a dalaist ti. Rhoddaist ti dy hun, Rhoi y cyfan, Werthfawr Iôr, (werthfawr Iôr). Ein pechodau ni A faddeuwyd, Cuddiwyd gan dy waed, fe’u hanghofiwyd, Diolch Iôr, (diolch Iôr). O, fe’th garaf di, Arglwydd caraf di, Alla’i fyth a deall Pam y ceri fi. Ti yw ‘nghyfan oll, Llanw […]