logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti

Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti:
Iesu, arwain fi ar lwybrau Duw.
Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti:
Rhof fy hun yn aberth sanctaidd byw.

DYNION Ac fe addolaf fi,
MERCHED Fe addolaf fi.
DYNION A chanaf am dy gariad di,
MERCHED Canaf am dy gariad di,
DYNION A phan cawn weld dy wedd,
MERCHED Gweld dy wedd,
PAWB Cawn weld dy harddwch pur.

Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Lord, you have my heart, Martin Smith
© 1992 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/
Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music
tym@kingsway.co.uk.  Defnyddir trwy ganiatâd

(Grym Mawl 2: 91)

PowerPoint