logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mawr yw yr Arglwydd a theilwng o fawl

Mawr yw yr Arglwydd
A theilwng o fawl,
Yn ninas y Duw byw, y Brenin yw;
Llawenydd yr holl fyd.
Mawr yw yr Arglwydd
sy’n ein harwain ni i’r gad,
O’r gelyn fe gawsom ni ryddhad;
Ymgrymwn ger ei fron.

Ac Arglwydd Dduw dyrchafwn d’enw di,
Ac Arglwydd Dduw diolchwn
Am y cariad sy’n ein llonni.
Ac Arglwydd Dduw fe gredwn ynot ti,
Can’s ti yw’n Duw a’n Iôr tragwyddol,
Ti yw’r un a’n carodd ni.

Steve McEwan (Great is the Lord), cyfieithiad awdurdodedig Meri Davies
©1985 Body Songs. Gweinyddir gan Copycare.

(Grym Mawl 2: 35)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015