logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mil Haleiwia

Pennill 1
Pwy arall wna i’r cerrig foli?
Gogoniant pwy wnaeth ddysgu’r sêr?
Mae fel tae’r cread wir yn ysu i gael dweud
(ond) fy llawenydd yw

Corws
Rhoddwn ni fil haleliwia
Dyrchafwn d’enw Di
Ti yn unig sydd yn deilwng
(O) anrhydedd a phob clod
Fy Arglwydd, fe ganaf am byth i Ti
Mil haleliwia rhoddwn
A mil eto fwy

Pennill 2
Pwy fyddai’n marw i’n gwaredu
Yn sgil dy godi, codaf i
Ac nid oes amser i mi ddweud y cyfan wnest
(Ond) mae gen i am byth i geisio’i wneud

Corws
Pont (X2)
Mawl fo i’r Iôr
Mawl i’r Oen
Mawl i Frenin Nefoedd
Mawl. Mae yn fyw
Nawr mae fry
Canwn ni’n dragwyddol

Corws

Mil Haleiwia
A Thousand Hallelujahs
Cyfieithiad awdurdodedig gan Arwel E. Jones
Hawlfraint © (ac yn y cyfieithiad hwn)
2022 Phil Wickham Music / Simply Global Songs (Gwein. Small Stone Media BV, Holland (Gwein. Yn y DU/Eire gan Song Solutions www.songsolutions.org))
City and Vine Music Publishing International (Gwein. IO Music Publishing UK)
Defnyddir trwy ganiatâd. Cedwir pob hawl.
CCLI 7230287

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • January 17, 2024