logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor dda ac mor hyfryd

Mor dda ac mor hyfryd yw bod
Pobl yr Arglwydd yn gytûn.
Fe ddisgyn fel gwlith ar ein tir,
Neu olew gwerthfawr Duw
Sy’n llifo’n rhydd.

Mae mor dda, mor dda,
Pan ry’m gyda’n gilydd
Mewn hedd a harmoni.
Mae mor dda, mor dda,
Pan ry’m gyda’n gilydd ynddo ef.

Mor ddwfn yw afonydd ei ras
Pan ry’n ni’n un yn Iesu;
Yn un fel mae’r Tad yn y Mab –
Cael blasu’r bywyd sy’n dragwyddol fry.

(How good and how pleasant): Graham Kendrik cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
© 1995 Make Way Music

(Grym Mawl 2: 52)

PowerPoint