logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O dewch i ddathlu nawr

O dewch i ddathlu nawr
Ei gariad Ef, dewch i ddathlu nawr
Iesu Fab Duw a’n carodd
A’n gwneud yn fyw.
Fe floeddiwn glod i ti.
Rhoddaist lawenydd y nef i ni,
Down ger dy fron ag offrwm mawl –
Ein bywyd oll i ti.

O dewch i ddathlu nawr (a)
Llawenhau (a) chanu clod i’n Duw;
Dewch gerbron y Brenin â chân.
O dewch i ddathlu nawr (a)
Llawenhau (a) chanu clod i’n Duw;
Dewch gerbron y Brenin â chân.

(Grym Mawl 1: 25)

Patricia Morgan & Dave Bankhead: Come on and celebrate,
Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
Hawlfraint © Thankyou Music 1984.

PowerPoint