logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud Drwy ein gwlad yn nerth dy Ysbryd   Glân, I ddwyn cymod a maddeuant; Yn dy gariad, trugarha! Clyw ein cri, Clyw ein cri, Clyw ein cri, Tywallt dy Ysbryd ar ein gwlad. Clywn dy Ysbryd graslon yn ymsymud; Fel nerthol wynt fe chwytha dros ein gwlad, I ddwyn […]


O dewch i ddathlu nawr

O dewch i ddathlu nawr Ei gariad Ef, dewch i ddathlu nawr Iesu Fab Duw a’n carodd A’n gwneud yn fyw. Fe floeddiwn glod i ti. Rhoddaist lawenydd y nef i ni, Down ger dy fron ag offrwm mawl – Ein bywyd oll i ti. O dewch i ddathlu nawr (a) Llawenhau (a) chanu clod […]