logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig

O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig,
Ei waith sydd berffaith a chyfiawn ei holl ffyrdd;
O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig,
Ei waith sydd berffaith a chyfiawn ei holl ffyrdd;
Duw llawn ffyddlondeb yw a heb anghyfiawnder,
Da a chyfiawn yw ef.
Duw llawn ffyddlondeb yw a heb anghyfiawnder,
Da a chyfiawn yw ef.

(Grym Mawl 1: 12)

Mary Lou Locke a Mary Kirkbride (Ascribe greatness) cyf. Gwilym R. Tilsley
© 1979 Peter West. Gweinyddir yn Ewrop gan Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UK

PowerPoint