logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri
Ar eneidiau plant y ffydd,
Mae dy ddyfod mewn maddeuant
Megis hyfryd olau’r dydd;
Cilia cysgod pob hudoliaeth
O flaen haul datguddiad clir,
Nid oes bellach un gorfoledd
Ond gorfoledd glân y gwir.

Ti, O Dduw yw’r cryf dihalog,
Ti yw’r grym sy’n troi’n llesâd,
Daw dy Ysbryd Glân i’n hachub
Rhag y gwendid sy’n sarhad.
Hollalluog yw dy enw,
Pwy sydd gadarn ond Tydi?
Tyn ni atat o’n heiddilwch
Bydd yn graig i’n hyder ni.

Ti, O Dduw sy’n llanw’r gofod
Â’th gyflawnder mawr dy hun,
Anfon atat dy rasusau
I ddileu gwacterau dyn;
Dy ogoniant yw ein llawnder,
Dy drugaredd, digon yw,
Arglwydd mawr y greadigaeth
Ti dy hyn yw ystyr byw.

W. Rhys Nicholas © Richard E. Huws, Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016