logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ymhlith plant dynion ni cheir un

Ymhlith plant dynion, ni cheir un
Yn ffyddlon fyth fel Iesu ei hun,
Nid yw ei gariad, megis dyn,
Yn gŵyro yma a thraw.

Wel, dyna’r cariad sydd yn awr
Yn curo pob cariadau i lawr,
Yn llyncu enwau gwael y llawr
Oll yn ei enw’i hun.

O! fflam angerddol gadarn gref
O dân enynnwyd yn y nef;
Tragwyddol gariad ydyw ef
Wnaeth Duw a minnau’n un.

Nid yw y ddaear faith i gyd
Yn deilwng mwy o’m serch a’m bryd,
Nac unrhyw wrthrych yn y byd,
‘Rwy’n caru gwrthrych mwy.

William Williams, Pantycelyn

(Y Llawlyfr Moliant Newydd: 352)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015