logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yn angau Crist caed haeddiant drud

Yn angau Crist caed haeddiant drud
I faddau holl gamweddau’r byd,
O flaen yr orsedd buraf sydd:
Ni all euogrwydd yno ddim,
Fe gyll melltithion Sinai’u grym,
Trugaredd rad a garia’r dydd.

Caf yno’n ddedwydd dawel fyw,
Uwch brad gelynion o bob rhyw,
O sŵn y drafferth a phob gwae;
A threulio tragwyddoldeb mwy
I ganu am ei ddwyfol glwy’,
Mewn anthem fythol i barhau.

William Williams, Pantycelyn

(Y Llawlyfr Moliant Newydd:355)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015