logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf
i fyd sydd well i fyw,
gan wenu ar ei stormydd oll:
fy Nhad sydd wrth y llyw.

Trwy leoedd geirwon, enbyd iawn,
a rhwystrau o bob rhyw
y’m dygwyd eisoes ar fy nhaith:
fy Nhad sydd wrth y llyw.

Er cael fy nhaflu o don i don,
nes ofni bron cael byw,
dihangol ydwyf hyd yn hyn:
fy Nhad sydd wrth y llyw.

Ac os oes stormydd mwy yn ôl,
ynghadw gan fy Nuw,
wynebaf arnynt oll yn hy:
fy Nhad sydd wrth y llyw.

A phan fo’u hymchwydd yn cryfhau,
fy angor, sicir yw;
dof yn ddiogel drwyddynt oll:
fy Nhad sydd wrth y llyw.

I mewn i’r porthladd tawel, clyd,
o swn y storm a’i chlyw
y caf fynediad llon ryw ddydd:
fy Nhad sydd wrth y llyw.

IEUAN GLAN GEIRIONYDD, 1795-1855

(Caneuon Ffydd 167)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015