logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll: fy Nhad sydd wrth y llyw. Trwy leoedd geirwon, enbyd iawn, a rhwystrau o bob rhyw y’m dygwyd eisoes ar fy nhaith: fy Nhad sydd wrth y llyw. Er cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan ‘rwyf yn dyrchafu ‘nghri; ymhob cyfyngder, ing a phoen, O Dduw, na wrthod fi. Er mor annheilwng o fywynhau dy bresenoldeb di, a haeddu ‘mwrw o ger dy fron, O Dduw, na wrthod fi. Pan fo ‘nghydnabod is y nen yn cefnu arna’ i’n rhi’, a châr a chyfaill […]


Dyrchafer enw Iesu cu

Dyrchafer enw Iesu cu gan seintiau is y nen, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Angylion glân, sy’n gwylio’n gylch oddeutu’i orsedd wen, gosgorddion ei lywodraeth gref, coronwch ef yn ben. Hardd lu’r merthyri, sydd uwchlaw erlyniaeth, braw a sen, â llafar glod ac uchel lef coronwch ef yn ben. Yr holl […]