logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud
Drwy ein gwlad yn nerth dy Ysbryd   Glân,
I ddwyn cymod a maddeuant;
Yn dy gariad, trugarha!

Clyw ein cri,
Clyw ein cri,
Clyw ein cri,
Tywallt dy Ysbryd ar ein gwlad.

Clywn dy Ysbryd graslon yn ymsymud;
Fel nerthol wynt
fe chwytha dros ein gwlad,
I ddwyn heddwch a chyfiawnder;
Yn dy gariad, trugarha!

Cyfieithiad Awdurdodedig: Meri Davies

Saesneg: Lord, we long for you (Heal our nation), Trish Morgan, Ray Goudie, Ian Townsend, Dave Bankhead
© 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music (tym@kingsway.co.uk). Defnyddir trwy ganiatâd.

(Grym Mawl 1: 108)

PowerPoint