logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar ei drugareddau

Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw, Am hynny dewch, a llawenhewch, Can’s da yw Duw, can’s da yw Duw. Diolch Dad am newydd ddydd, A’r bendithion ar ein taith; Gwawr y bore, machlyd mwyn, Y lloer a’r sêr fynegant waith Dy […]


Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud Drwy ein gwlad yn nerth dy Ysbryd   Glân, I ddwyn cymod a maddeuant; Yn dy gariad, trugarha! Clyw ein cri, Clyw ein cri, Clyw ein cri, Tywallt dy Ysbryd ar ein gwlad. Clywn dy Ysbryd graslon yn ymsymud; Fel nerthol wynt fe chwytha dros ein gwlad, I ddwyn […]


Gwêl yma o’th flaen di

Gwêl yma o’th flaen di fy nghalon yn glau, Fy Nuw, a wnei di dosturio, wnei di drugarhau? Golcha ‘mhechod du yn dy ddyfroedd pur, Ac mewn dydd o ras tyrd i’m llenwi i. Gyda chalon lân, Iôr, addolaf di, Gyda chalon lân, addolaf di. (Grym Mawl 2: 89) Trish Morgan: Lord, My heart before […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Pan edrychaf i’r nefoedd

Pan edrychaf i’r nefoedd Ar waith dy ddwylo Di, Gwelaf y lleuad a’r sêr – Gwaith dy fysedd ydynt oll; Ond fe’n ceraist ni gyda gras mor ddwfn; O, Iôr, mor fawr wyt ti! Plant sy’n canu dy glodydd, A’r gelyn sydd yn ffoi; Iôr mae dy enw mor nerthol, Rhyfeddol yw yn awr; Ond […]