logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud

Arglwydd Iôr dymunwn i ti symud Drwy ein gwlad yn nerth dy Ysbryd   Glân, I ddwyn cymod a maddeuant; Yn dy gariad, trugarha! Clyw ein cri, Clyw ein cri, Clyw ein cri, Tywallt dy Ysbryd ar ein gwlad. Clywn dy Ysbryd graslon yn ymsymud; Fel nerthol wynt fe chwytha dros ein gwlad, I ddwyn […]


Brenin y brenhinoedd yw

Brenin y brenhinoedd yw, Teyrnasu’n gyfiawn mae ein Duw. Brenin y brenhinoedd yw, Ei Air sy’n cynnal popeth byw. Nerthol a grymus yw Duw’r gogoniant! Arglwydd yw Ef dros ddaer a nef! Arglwydd popeth byw, Dyrchafedig yw. John Sellers: You are crowned with many crowns, Cyfieithiad Awdurdodedig: Meri Davies Hawlfraint © 1984 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dad, rwyt ffyddlon a gwir

Dad, rwyt ffyddlon a gwir, Fe ymddiriedaf i ynot Ti, O nefol Dad tragwyddol. Dy Air sydd gyfiawn a phur, A’th addewid sydd mor glir, Arglwydd Dduw Mae d’eiriau yn dragwyddol. Rwyt ffyddlon, ffyddlon; Dy gariad sy’n ddi-drai; Dy eiriau melys di a erys gyda ni. Rhyfeddol Gynghorwr, nerthol Duw. Dduw Jehofa, ti yw yr […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dyrchafaf Glod

Dyrchafaf glod i’r Arglwydd Dduw; Moliannu wnaf tra byddaf byw. Teyrnasu mae Efe mewn moliant yn y nef; Mawrygaf Iesu, yr Arglwydd Dduw. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Meri Davies (All Hail the Lamb gan Dave Bilbrough)  Hawlfraint © 1987 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dyrchafwn enw Duw

Dyrchafwn enw Duw, Dyrchafwn enw Duw, Addolwn wrth ei droedfainc, Molwn wrth ei droedfainc, Sanctaidd yw Ef, sanctaidd yw Ef. (Grym Mawl 1: 29) Rick Ridings: Exalt the Lord, Cyfieithiad Awdurdodedig: Meri Davies Hawlfraint © Scripture in Song/Thankyou Music 1977/1980.

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Fe’m derbyniwyd

Fe’m derbyniwyd, maddeuwyd i mi, Fe’m cofleidiwyd gan y gwir a’r bywiol Dduw. Fe’m derbyniwyd, heb gondemniad, Do fe’m carwyd gan y gwir a’r bywiol Dduw. Nid oes ofn na braw wrth im nesáu At Iachawdwr a Chrëwr y byd; Gyda llawen hedd fe godaf lef I’th foli fy Arglwydd Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Meri Davies […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 20, 2015

Mawr yw yr Arglwydd a theilwng o fawl

Mawr yw yr Arglwydd A theilwng o fawl, Yn ninas y Duw byw, y Brenin yw; Llawenydd yr holl fyd. Mawr yw yr Arglwydd sy’n ein harwain ni i’r gad, O’r gelyn fe gawsom ni ryddhad; Ymgrymwn ger ei fron. Ac Arglwydd Dduw dyrchafwn d’enw di, Ac Arglwydd Dduw diolchwn Am y cariad sy’n ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 18, 2015

Rhoddaf i ti fawl

Rhoddaf i ti fawl, Canaf i ti gân, A bendithiaf d’enw di. Can’s nid oes Duw fel tydi, All ein hachub ni, Ti yw’r unig ffordd. Dim ond ti all roi bywyd i ni, Dim ond ti all ein goleuo ni, Dim ond ti all roi heddwch in, Dim ond ti a erys gyda ni. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 20, 2015