logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd
fu ein diolch am bob rhodd
ddaeth o’th ddwylo hael i’n cynnal
fel dy bobol wrth dy fodd:
yn dy fyd rhown ynghyd
ddiolch drwy ein gwaith i gyd.

Arglwydd, maddau’n difaterwch
at ddiodde’r gwledydd draw
lle mae’r wybren glir yn felltith
a’r dyheu am fendith glaw:
lle bo loes boed i’n hoes
adlewyrchu golau’r groes.

Arglwydd, maddau in anghofio’n
dyled i holl dlodion byd,
ni, sy’n dathlu aberth Iesu,
ni, a brynwyd ganddo’n ddrud;
rhown yn rhad heb nacâd
fel y cawsom gan ein Tad.

Wedi’r maddau, nertha’n camau
wrth gydgerdded tua’r wlad
lle na bydd wylofain mwyach
nac annhegwch, trais na brad:
‘mlaen mewn ffydd tua’r dydd
diolch yn dragwyddol fydd.

SIÔN ALED (©Siôn Aled, defnyddiwyd drwy ganiatâd)

(Caneuon Ffydd 828)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015