logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Anfon, Arglwydd, dy oleuni

Anfon, Arglwydd, dy oleuni ar y dyfroedd tywyll, du sydd â’u cerrynt yn cydgroesi gan fy mwrw o bob tu; dyro, Arglwydd, fraich cynhaliaeth, rho dy nerth i achub un na all nofio eiliad arall yn ei fymryn nerth ei hun. Methu credu geiriau dynion, gweld eu hanwadalwch hwy; chwerwi wrth wendidau eraill, gweld fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd fu ein diolch am bob rhodd ddaeth o’th ddwylo hael i’n cynnal fel dy bobol wrth dy fodd: yn dy fyd rhown ynghyd ddiolch drwy ein gwaith i gyd. Arglwydd, maddau’n difaterwch at ddiodde’r gwledydd draw lle mae’r wybren glir yn felltith a’r dyheu am fendith glaw: lle bo loes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Boed mawl i Dduw gan engyl nef

Boed mawl i Dduw gan engyl nef a chlod gan ddynion fyrdd; mor rhyfedd yw ei gariad ef, mor gyfiawn yw ei ffyrdd. Mor ddoeth yw cariad Duw at ddyn sydd wan dan faich ei fai: yn ddyn mewn cnawd daeth Duw ei hun i’w nerthu a’i lanhau. O’i gariad doeth, ein Duw mewn cnawd […]


Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist ar ein daear air y ne’, cerydd barn, rhyddhad trugaredd, yn cytseinio mewn un lle: croes Calfaria fu’r uchafbwynt mawr erioed. Arglwydd, danfon dystion heddiw gyda’u calon yn dy waith i gyhoeddi’r hen wirionedd eto’n newydd yn ein hiaith; er pob newid ‘r un o hyd yw sail ein ffydd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 20, 2015

Duw sy’n codi ei dŷ

Duw sy’n codi ei dŷ, Duw sy’n codi ei dŷ Duw sy’n codi ei dŷ ar y graig; Y mae’n dŷ o feini byw, Daw o law’r tragwyddol Dduw, Duw sy’n codi ei dŷ ar y graig. O! mor gadarn yw’r tŷ, O! mor gadarn yw’r tŷ, O! mor gadarn yw’r tŷ ar y graig; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Dwed, a flinaist ar y gormes

Dwed, a flinaist ar y gormes, lladd a thrais sy’n llethu’r byd? Tyrd yn nes, a chlyw ein neges am rym mwy na’r rhain i gyd: cariad ydyw’r grym sydd gennym, cariad yw ein tarian gref, grym all gerdded drwy’r holl ddaear, grym sy’n dwyn awdurdod nef. Cariad sydd yn hirymaros a’i gymwynas heb ben […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Gogoniant fo i’r Arglwydd

Gogoniant fo i’r Arglwydd a ddug ein beiau i gyd i’w hoelio ar Galfaria i farw yno ‘nghyd; cyfiawnder yw ei enw, trugaredd yw ei lef, a garodd ei elynion yn fwy na gwychder nef. Mae’n diffodd fflamau gofid, mae’n difa brath pob clwy’; fe roes y cyfan unwaith a’i fawredd eto’n fwy dihangodd o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Grym y Gair a roed ar gerdded

Grym y Gair a roed ar gerdded gam wrth gam drwy wledydd byd wrth i bobloedd glywed datgan yn eu geiriau’r hanes drud: diolch wnawn am bob cyfieithydd a gysegrodd ddawn a gwaith er rhoi allwedd porth dy Deyrnas yn nhrysorfa llawer iaith. Grym y Gair a ysbrydolodd ein cyfieithwyr cynnar ni, a’u holynwyr fu’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 11, 2020

Iesu, Iesu, Arglwydd fy nghân

Iesu, Iesu, Arglwydd fy nghân, Ar d’alwad dyner cerddais yn rhydd; Derbyn fy niolch yn newydd bob dydd, Derbyn fy oes yn fawlgan i ti. Iesu, Iesu, cymer fy oes: Iesu, Iesu, rhoddaf i ti Bopeth, pob awr, ti biau hwy oll: Iesu fy Ngheidwad, ‘r eiddot wyf fi. Iesu, Iesu, rho imi’r ddawn O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw

Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad Mab Duw; er profi gorthrymder neu newyn neu gledd, ‘does ball ar y cariad agorodd y bedd. Molwch ef! Molwch ef! Mae’r gad wedi troi Molwch ef! Molwch ef! Mae’r gelyn yn ffoi; mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw yn fwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015