logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Crist yn bopeth

Crist yw ngwobr i
A gwrthrych fy nefosiwn
A does dim byd arall sydd
All fyth modloni i.

Treialon ddaw
Ond canaf fi,
Heb droi yn ôl,
Rwy’n gwbl rydd!

Crist yw fy mhopeth i
Crist yw fy mhopeth i
Ti yw’r cwbl oll dwi angen,
Ti yw’r cwbl oll.

Crist fy mhopeth wyt,
Llawenydd fy achubiaeth,
Gobaith sicr sy ynot ti,
Y nef yw’n cartre’ ni.

Drwy bob un storm
rwyt gyda mi,
Canaf dy glod,
I ti bo’r gogoniant.

Mi benderfynais i ddilyn Iesu
heb droi yn ôl,
heb droi yn ôl.
Y byd o’m cefn i
a’r groes o’m blaen i,
heb droi yn ôl,
heb droi yn ôl.

Jonas Myrin, Reuben Morgan: Christ is enough
CyfieithiadAwdurdodedig: Arfon Jones
© Hillsong

PowerPoint