logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Crist yn bopeth

Crist yw ngwobr i A gwrthrych fy nefosiwn A does dim byd arall sydd All fyth modloni i. Treialon ddaw Ond canaf fi, Heb droi yn ôl, Rwy’n gwbl rydd! Crist yw fy mhopeth i Crist yw fy mhopeth i Ti yw’r cwbl oll dwi angen, Ti yw’r cwbl oll. Crist fy mhopeth wyt, Llawenydd […]


Cuddia fi yn dy gôl (Fe ddistewaf)

Cuddia fi yn dy gôl, Gwarchod fi yn dy ddwylo cryf, Pan fo’r storm yn curo wrth fy nrws Byddi yn fy nghodi atat ti, Arglwydd fe ddistewaf yn dy law, Ymddiriedaf ynot ti, fy Nhad. Rwy’n gorffwys nawr, yng Nghrist ei hun Yn profi’i nerth, wrth bwyso arno Ef Rwy’n llawenhau, ynot ti Heb […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Hwn yw ein Duw

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mor fawr yw dy ras I’m henaid gwan Yn dy air fe gredaf fi Arhosaf i Tyrd ataf nawr Adnewydda f’Ysbryd i! Cyn-cytgan Ac fe benliniaf o’th flaen, Ac fe benliniaf o’th flaen, Addolaf Di yma nawr. Rwyt ti ynof fi Crist goleua’r ffordd Trwy […]


Iesu ei hun yw ngobaith i (Angor)

Iesu ei hun yw ngobaith i Ei Waed sydd yn fy angori Does dim i’w roi gan ddynolryw Yn enw Iesu nawr rwy’n byw. Iesu Grist, Ein hangor ni Y meirw caiff fyw, Trwy gariad Crist, Trwy y Storm Ef yw’r Iôr, Iôr dros oll. Pan rwyf yn baglu yn y ras Mi godaf eto […]