logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cuddia fi yn dy gôl (Fe ddistewaf)

Cuddia fi yn dy gôl,
Gwarchod fi yn dy ddwylo cryf,
Pan fo’r storm yn curo wrth fy nrws
Byddi yn fy nghodi atat ti,
Arglwydd fe ddistewaf yn dy law,
Ymddiriedaf ynot ti, fy Nhad.
Rwy’n gorffwys nawr, yng Nghrist ei hun
Yn profi’i nerth, wrth bwyso arno Ef
Rwy’n llawenhau, ynot ti
Heb ofni mwy, ond sefyll yn dy ras.

Reuben Morgan: Still, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arwel E. Jones
© 2005 Hillsong Music Publishing (APRA)
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765 Australia
PH +61 2 8853 5353 FAX +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015