logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am byth

Mae’r cerddoriaeth ar gael o wefan Bethel Music – www.bethelmusic.com. I wrando ar y gân yn Saesneg dilynwch y ddolen youtube isod. Mae’r sêr yn wylo’n brudd A’r haul yn farw fud, Gwaredwr mawr y byd yn farw Yn gelain ar y groes; Fe waedodd er ein mwyn A phwys holl feiau’r byd oedd arno. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2018

Ar d’enw Di

Ar d’enw Di, fe ddymchwel y mynyddoedd Ar d’enw Di, rhua a chwala’r moroedd Ar d’enw Di, angylion a blyg, y ddaear a gân Dy bobl rônt waedd Arglwydd yr holl fyd, fe floeddiwn dy enw Di Llenwi’r wybren fry â’n moliant di-derfyn ni Yahweh, Yahweh Fe garwn floeddio d’enw Iôr Ar d’enw Di, fe […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Bendithion

Yn ceisio bendith Yn ceisio hedd Cysur i’m teulu, diogelwch yn y nos Yn ceisio iechyd A llewyrch nawr Yn ceisio nerth dy law i esmwythau ein cur A thrwy hyn oll, ti’n gwrando ar bob gair Ac yn dy gariad di, ti’n gwybod yn well Os trwy dreialon daw dy fendith Os trwy ein […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Brenin Da a Hael

Pennill 1 (Rwy’n) dod at orsedd y gogoniant Gyda dwylo sydd yn wag ‘Mond addewid bod derbyniad Gan y Brenin da a hael Pennill 2 Rhoddaf i Ti fy holl feichiau Rwyt yn rhoi Dy nerth i mi Tyrd a llenwa fi â’th Ysbryd Tra rwy’n rhoi fy mawl i Ti Cytgan Ti sy’n haeddu’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Bydd fy nheulu a mi

Pennill 1 O boed i’n sylfaen fod Ar dy ogoniant Di Boed i dy eiriau oll Lenwi’r tŷ Iesu ein hangor ni Sail ein heneidiau ni Mae’n cariad ni i’w weld Er dy glod Corws Bydd fy nheulu a mi Bydd fy nheulu a mi Yn gwasanaethu Yn gwasanaethu Bydd fy nheulu a mi a […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Cuddia fi yn dy gôl (Fe ddistewaf)

Cuddia fi yn dy gôl, Gwarchod fi yn dy ddwylo cryf, Pan fo’r storm yn curo wrth fy nrws Byddi yn fy nghodi atat ti, Arglwydd fe ddistewaf yn dy law, Ymddiriedaf ynot ti, fy Nhad. Rwy’n gorffwys nawr, yng Nghrist ei hun Yn profi’i nerth, wrth bwyso arno Ef Rwy’n llawenhau, ynot ti Heb […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 9, 2015

Dim ond y Sanctaidd Dduw

Pennill 1 Pwy all orchymyn holl luoedd nefoedd? Pwy wna i bob brenin blygu lawr? A sibrwd pwy wna i’r twyllwch grynu? Dim ond y Sanctaidd Dduw Pennill 2 Pa harddwch arall sy’n mynnu moliant? Pa odidowgrwydd sy’n fwy na’r haul? Pa fath ysblander reola’n gyfiawn? Dim ond y Sanctaidd Dduw Cytgan Dewch nawr a […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Diogel wyf

Ysgydwa’r ddaear fawr o’i flaen (Yn) crynu nawr wrth sŵn ei lais, A’r moroedd mawr tymhestlog fu A wneir yn dawel er fy mwyn. A thrwyddo oll, trwyddo oll (Rwy’n) syllu arnat ti, A thrwyddo oll, trwyddo oll Diogel wyf; A thrwyddo oll, trwyddo oll (Rwy’n) syllu arnat ti, Diogel wyf gyda thi. Ni allaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Does dim ‘run fath

Pennill 1 Bydysawd ddaeth o’r gwagle mawr Wrth wrando ar dy air Yr wybren fry a’r ddaear is Yr ardd a ddaeth o’r llwch Dy lais di sydd yn tanio’r nen A gwead yr holl sêr Yn nwyster dy holl fawredd di Dangosaist pwy wyt ti Corws Pob clod a pharch i’th enw di Ti’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Dy gofio Di

Pennill 1: Bara dy fywyd Di A dorrwyd er fy mwyn Dy gorff a roed ar groes I’m gwneud yn gyflawn Pennill 2: Cofiaf y cwpan llawn Dywalltwyd er fy mwyn Yn rhoi’th gyfamod Di Yn lle fy mhechod i Cytgan: Haleliwia Rwy’n byw fy mywyd i’th gofio Haleliwia Fe gofiaf d’addewid Di Pennill 3: […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020