logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Hwn yw ein Duw

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube

Mor fawr yw dy ras
I’m henaid gwan
Yn dy air fe gredaf fi
Arhosaf i
Tyrd ataf nawr
Adnewydda f’Ysbryd i!

Cyn-cytgan
Ac fe benliniaf o’th flaen,
Ac fe benliniaf o’th flaen,
Addolaf Di yma nawr.

Rwyt ti ynof fi
Crist goleua’r ffordd
Trwy dy nerthol eiriau pur
Fy Mhrynwr i
F’Achubwr i
Drwy dy Ysbryd rwyf yn rhydd.

Cyn-gytgan
Ac fe benliniaf o’th flaen,
Ac fe benliniaf o’th flaen,
Addolaf Di yma nawr.

Cytgan
Yn rhad fe roddaist d’oll i ni
A marw a wnest ti
ar y groes
Cariad mor fawr
Dy gariad Di
Hwn yw ein Duw

Trechaist farwolaeth yn dy nerth
Fe folwn di Iôr, mor fawr dy werth
Brenin a gwas
mor llawn o ras
Hwn yw ein Duw!

Cyn-gytgan (x2)
Ac fe benliniaf o’th flaen,
Ac fe benliniaf o’th flaen,
Addolaf Di yma nawr.

Cytgan
Yn rhad fe roddaist d’oll i ni
A marw a wnest ti
ar y groes
Cariad mor fawr
Dy gariad Di
Hwn yw ein Duw.

Trechaist farwolaeth yn dy nerth
Fe folwn di Iôr, mor fawr dy werth
Brenin a gwas
mor llawn o ras
Hwn yw ein Duw!

Cyfieithiad awdurdodedig Cymraeg: This is our God
Cerddoriaeth a geiriau: Joel Houston, Reuben Morgan
Cyfieithiad Cymraeg: Dyfan Graves

© Hillsong Music Publishing (APRA) PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765 Australia PH +61 2 8853 5353 FAX +61 2 8846 4625 E-mail: publishing@hillsong.com

PowerPoint youtube