logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gwelwn ein Duw

Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd, crynant ger ei fron, Creadigaeth Duw yn dathlu’n llon. Hwn yw ein Duw ar ei orsedd fry! Deuwch ac addolwn! Hwn yw yr Iôr – Brenin yr holl fyd! Deuwch ac addolwn! Pwy all gynnig cyngor iddo ef? […]


Hwn yw ein Duw

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mor fawr yw dy ras I’m henaid gwan Yn dy air fe gredaf fi Arhosaf i Tyrd ataf nawr Adnewydda f’Ysbryd i! Cyn-cytgan Ac fe benliniaf o’th flaen, Ac fe benliniaf o’th flaen, Addolaf Di yma nawr. Rwyt ti ynof fi Crist goleua’r ffordd Trwy […]


Iachawdwr y byd

Carodd Duw y byd cymaint nes Iddo ddod a marw trosom ni! Fe gym’rodd bwysau euogrwydd dyn Rhoddodd floedd o’r groes, ‘Fe orffennwyd’. Crist yr Iôr, maeddodd y t’wyllwch Mae E’n fyw, trechodd Ef farwolaeth. Felly creodd y ffordd I’n hachub i gyd Gwir achubwr yw holl fyd. Canwn glod iddo Ef Am ei gariad […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 21, 2015