logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd,
am bob crefft ac am bob dawn
a fu’n harddu temlau’r ddaear,
a fu’n rhoi hyfrydwch llawn;
arddel yma waith dy bobol,
boed pob ymdrech er dy glod,
llanw’r fangre â’th ogoniant
drwy’r holl oesau sydd yn dod.

Molwn di, O Iôr ein tadau,
am i ninnau weld y tir
lle bu tân yr hen allorau,
lle bu arddel ar y gwir;
dyro inni sêl adfywiol,
anfon y cawodydd gwlith
fel bo sŵn y gorfoleddu
eto’n atsain yn ein plith.

W. RHYS NICHOLAS, 1914-96 © Richard E. Huws

(Caneuon Ffydd:98)

PowerPoint PPt Sgrîn lydan