logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A welaist ti’r ddau a ddaeth gyda’r hwyr

(CAROL GŴR Y LLETY) A welaist ti’r ddau a ddaeth  gyda’r hwyr o Nasareth draw, wedi blino’n llwyr? Bu raid imi ddweud bod y llety’n llawn a chlywais hwy’n sibrwd, “Pa beth a wnawn?” A wyt yn fy meio am droi y ddau i lety’r anifail a hi’n hwyrhau? ‘Roedd yr awel neithiwr yn finiog […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Agor di ein llygaid, Arglwydd

Agor di ein llygaid, Arglwydd, i weld angen mawr y byd, gweld y gofyn sy’n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd: maddau inni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a’r anghofrwydd sy’n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Agor di ein meddwl, Arglwydd, er mwyn dirnad beth sy’n bod, gweld […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Am iddo gynnig ei iachâd

Am iddo gynnig ei iachâd a balm i glwyfau’r byd, a throi’r tywyllwch dilesâd yn fore gwyn o hyd, moliannwn ef, moliannwn ef sy’n rhoi i’r ddaear harddwch nef. Am iddo roddi cyfle glân i fyw yn ôl ei air, a deffro ynom newydd gân wrth gofio baban Mair, moliannwn ef, moliannwn ef sy’n rhoi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd

Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd Crist yw dy nerth i gario’r dydd; mentra di fyw a chei gan Dduw goron llawenydd, gwerthfawr yw. Rhed yrfa gref drwy ras y nef, cod olwg fry i’w weled ef; bywyd a’i her sydd iti’n dod Crist yw y ffordd, a Christ yw’r nod. Rho heibio nawr dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Bydd gyda ni, O Iesu da

Bydd gyda ni, O Iesu da, sancteiddia ein cymdeithas; glanha’n meddyliau, pura’n moes er mwyn dy groes a’th deyrnas. O arwain ni ar ddechrau’r daith, mewn gwaith ac ymhob mwyniant, fel bo’n gweithredoedd ni bob un i ti dy hun yn foliant. Gwna’n bywyd oll yn ddi-ystaen, boed arno raen gwirionedd; gwna’n bro gan drugareddau’n […]


Dyma’r bore o lawenydd (Caned clychau)

Dyma’r bore o lawenydd, Bore’r garol ar y bryn, Bore’r doethion a’r bugeiliaid Ar eu taith, O fore gwyn! Caned clychau I gyhoeddi’r newydd da. Dyma’r newydd gorfoleddus, Newydd ei Nadolig Ef, Gwawr yn torri, pawb yn moli Ar eu ffordd i Fethlem dref. Caned clychau I gyhoeddi’r newydd da. Dyma’r gobaith gwynfydedig, Gobaith i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Dysg imi garu Cymru

Dysg imi garu Cymru, ei thir a’i broydd mwyn, rho help im fod yn ffyddlon bob amser er ei mwyn; O dysg i mi drysori ei hiaith a’i llên a’i chân fel na bo dim yn llygru yr etifeddiaeth lân. Dysg imi garu cyd-ddyn heb gadw dim yn ôl, heb ildio i amheuon nac unrhyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Fy enaid, gogonedda

Fy enaid, gogonedda yr Arglwydd sy’n y nef, â’th ddoniau oll bendithia ei enw sanctaidd ef; mae’n llwyr ddileu dy gamwedd, mae’n abal i’th iacháu, dy wared o’th anwiredd mae’r Duw sy’n trugarhau. Yn eiddot mae bendithion di-drai yr uchel Iôr, tangnefedd fel yr afon, cyfiawnder fel y môr: daw rhiniol nerth y nefoedd i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Golau haul, a sêr a lleuad

Golau haul, a sêr a lleuad, popeth da a hardd ei lun, rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clod i’r Arglwydd, clod i’r Arglwydd, am bob rhodd i’n cadw’n fyw, O moliannwn a chydganwn am mai cariad ydyw Duw. Ffurf a lliw y coed a’r blodau, ffrwythau’r ddaear i bob un, holl […]


Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, gwn pa le mae’r trysor mawr; profais flas y bywyd newydd, O fendigaid, fwynaf awr: grym y cariad a’m henillodd innau’n llwyr. Gwn pwy yw yr hwn a’m carodd, gwn pwy yw y rhoddwr rhad, gwynfydedig Fab y nefoedd ar wael lwch yn rhoi mawrhad; O ryfeddod: nerth ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016