logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist
ar ein daear air y ne’,
cerydd barn, rhyddhad trugaredd,
yn cytseinio mewn un lle:
croes Calfaria
fu’r uchafbwynt mawr erioed.

Arglwydd, danfon dystion heddiw
gyda’u calon yn dy waith
i gyhoeddi’r hen wirionedd
eto’n newydd yn ein hiaith;
er pob newid
‘r un o hyd yw sail ein ffydd.

Arwain ni drwy bob yfory
sydd ar ôl o hanes byd
nes dychwelo’r gair tragwyddol
i alw teulu Duw ynghyd:
Iesu, Iesu
heddiw, ddoe, yfory’r un.

SIÔN ALED (©Siôn Aled, defnyddiwyd drwy ganiatâd)

(Caneuon Ffydd 181)

PowerPoint

 

  • Gwenda Jenkins,
  • March 20, 2015