logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fe atseinia’r dyffrynoedd

Fe atseinia’r dyffrynoedd
a chân o fawl,
Bydd y llew yn cydorwedd â’r oen.
I’w lywodraeth ni bydd dim diwedd mwy,
A’i ogoniant a leinw’r byd.

Dy ewyllys wneir,
A gwrandewir dy Air,
Boed i’th Deyrnas di ddod yn ein plith.
Mae ’na floedd drwy y tir wrth in ateb y gri,
Clod i’r Brenin! Ein Harglwydd ni!

Cyfieithiad Awdurdodedig: Catrin Alun, O the valleys shall ring: Dave Bilbrough
© 1980 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs
ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music (tym@kingsway.co.uk) Defnyddir trwy ganiatâd

(Grym Mawl 1: 133)

PowerPoint