logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Abba Dad

Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti; boed f’ewyllys i byth mwy fel yr eiddot ti: na foed oerni dan fy mron, paid â’m gollwng i; Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti. DAVE BILBROUGH (Abba Father, let me be) cyf. CATRIN ALUN Hawlfraint © 1977 Kingsway’s Thankyou Music, P.O. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

Arglwydd Dduw, tyrd i’n plith

Arglwydd Dduw, tyrd i’n plith; Rho dy ras, ddwyfol wlith. Galwn nawr arnat ti – ‘Tyrd, ymwêl; rho’th nerth i ni.’ Ysbryd tyrd, rho iachâd; Rho dy hedd, a rhyddhad. Hiraeth dwfn sy’ ynom ni Am dy hedd a’th gariad di. Fe’th addolwn di, Fe’th addolwn di. Fe’th addolwn di… Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig gan Arfon […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 3, 2015

Breuddwydion oes

Breuddwydion oes Ymgasgla nawr; Gweledigaeth ddaw I’r sanctaidd fan.   Sanctaidd fan, rwy’n sefyll ar Sanctaidd fan, A’m cydymaith i yw Ceidwad byd. Llysg eirias dân Heb ddiffodd byth; Rwy’n sefyll nawr Mewn Sanctiadd fan. Datguddiwyd Duw I feidrol ddyn; Dinoetha’th draed Dyma Sanctaidd fan. Cyfieithiad Awdurdodedig: Natalie Drury, This is the place (Holy Ground): […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

D’wed wrth bawb, cyfododd yr Iesu

D’wed wrth bawb, cyfododd yr Iesu, Gad i’w fawl gwmpasu’r holl fyd; Dos a d’wed wrth bobloedd y gwledydd Fod Iesu Grist yn fyw.   Dod i’r preseb, mynd i’r bedd, Dod i’r stabal, mynd i’r groes. Fe roes ei fywyd Ef yn aberth drosom oll; Fe ddaeth o’i orsedd fry i gadw dynion coll, […]


Dad, fe rof fy hun yn llawen

Dad, fe rof fy hun yn llawen I’th wasanaethu di; dy ras am denodd i. O Dad, yn Iesu rhoist im drysor: Y perl gwerthfawr yw dy Deyrnas di fy Nuw. Addolaf di, addolaf di, Canaf gân yn llawen, Dad, am dy gariad di. Addolaf di, addolaf di, Dy gariad afaelodd ynof fi – Addolaf […]


Dyrchafaf Glod

Dyrchafaf glod i’r Arglwydd Dduw; Moliannu wnaf tra byddaf byw. Teyrnasu mae Efe mewn moliant yn y nef; Mawrygaf Iesu, yr Arglwydd Dduw. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Meri Davies (All Hail the Lamb gan Dave Bilbrough)  Hawlfraint © 1987 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Fe atseinia’r dyffrynoedd

Fe atseinia’r dyffrynoedd a chân o fawl, Bydd y llew yn cydorwedd â’r oen. I’w lywodraeth ni bydd dim diwedd mwy, A’i ogoniant a leinw’r byd. Dy ewyllys wneir, A gwrandewir dy Air, Boed i’th Deyrnas di ddod yn ein plith. Mae ’na floedd drwy y tir wrth in ateb y gri, Clod i’r Brenin! […]


Gorlifa

Gorlifa, Dy gariad pur tuag ataf fi; Gorlifa, Er na haeddais ddim o’th law. Wrth i mi’th geisio di, Datguddia d’hun i mi, fy Nhad. Wrth i mi’th geisio di, Datguddia d’hun i mi, fy Nhad. Di-atal, Ydyw llif dy gariad ataf fi; Di-atal, Er na haeddais ddim o’th law. Wrth i mi’th geisio di, […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mawr yw ein Duw

Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw. Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw.   Fe greodd y gwynt, yr eira a’r haul, Y tonnau ar draethau, y blodau a’r dail. Fore a hwyrnos, gaeaf a haf; […]


Mor fendigedig, o mor wych

Mor fendigedig, o! Mor wych, Ydyw cariad Duw; Rhydd iachâd a maddeuant – Rhyfeddol yw! Dewch bawb i ddathlu cariad Duw yn ddyn – Awn i rannu gair y cymod, Rhannu gobaith i bob un. A chyhoeddwn fod ei deyrnas wedi dod; Dewch ymunwn yn yr anthem Sydd drwy’r tir yn seinio’i glod. Clywch y gân […]