logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid,
Hawddgar Waredwr,
Ein Harglwydd mawr;
Emaniwel, Duw o’n plaid ni,
Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air.

(fersiwn i blant)

Iesu, Ti yw’r goleuni,
Cyfaill pob plentyn,
Arglwydd mawr.
Emaniwel, Duw sydd ynom,
Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr.

(Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans
Hawlfraint © 1974,1979
Sovereign Music UK

(Grym Mawl 1: 84)

PowerPoint