logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, mae d’enw uwch pob enw sydd

Iesu, mae d’enw uwch pob enw sydd,
Nerthol Dduw, T’wysog Hedd, Gwaredwr.
Iesu, fe’th garaf di yn fwy bob dydd,
F’Arglwydd i,
‘Rwyf am d’adnabod di yn well.

Gwêl yma fôr o fawl –
Cwyd o ddwfn fy nghalon, tyrr fel ton ar don
Wrth d’addoli Di.
Carwr f’enaid i, Crëwr y cyfanfyd,
Ti a dim ond Ti haedda’r clod i gyd.

Iesu, dim ond im glywed d’enw di,
Llenwir fi; O! am gael d’adnabod.
Iesu, cyhoeddi wnaf, ‘Ti yw fy Nuw!’,
Fy Arglwydd byw,
‘Rwyf am d’adnabod di yn well.

(Grym Mawl 2: 78)

David Hadden: Jesus, the name above all other names,
Cyfieithiad Awdurdodedig: Casi Jones
Hawlfraint © 1997 Restoration Music Ltd.
Gweinyddir gan Sovreign Music UK

PowerPoint