logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Achubodd fi

Achubodd fi – clywodd Ef fy nghri, A’m rhoi ar Graig sydd yn uwch na mi; A rhoddodd gân yn fy nghalon i. Haleliwia! Achubodd fi. Llawenydd pur sy’n gorlifo A heddwch dwfn sy’n ddi-drai. Caf rannu ei gyfiawnder Ef – Maddeuodd Ef fy mai. Daw breichiau’r Tad i’m cofleidio, Daw’r Ysbryd Glân i’m bywhau. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 12, 2015

Arglwydd Dduw dyma ni’n deulu llon

Arglwydd Dduw dyma ni’n Deulu llon sy’n dy garu di. Dyma ni gyda’n gilydd – Gwasanaethwn di. Yma yn tŷ ni, ry’n ni am ufuddhau i Ti; Darllen dy Air bob dydd, dysgu gweddïo’n rhydd. Ni fydd yn hawdd i ni, ond fe’th ddilynwn di, Gwnawn Iesu yn rhif un, yn tŷ ni! Yn tŷ […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd, clyw

Arglwydd, clyw, O! maddau i ni. Nid oes parch i ti fel bu, Cyffeswn, cyffeswn. Pura ni, Mae’n c’lonnau mor llygredig. Ble mae’r ffydd fu gennym gynt? Hiraethwn, hiraethwn. Tyrd, Ysbryd Glân, Adnewydda Eglwys Crist. Chwyth Nefol Wynt, Rho ddiwygiad eto’i Gymru – Deffra ni drachefn, Deffra ni drachefn. Steve Fry (O Lord hear, O Lord […]


Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria

Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na’r t’wyllwch, yn glir ddisgleiria; Iesu, goleuni’r byd, cofia ninnau, ti yw’r gwir a’n rhyddha o’n cadwynau: Grist, clyw ein cri, goleua ni. Air disglair Duw, dyro d’olau i Gymru heddiw, tyrd, Ysbryd Glân, rho dy dân i ni: rhed, afon gras, taena gariad ar draws y gwledydd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Dal fi’n nes atat ti bob dydd

Dal fi’n nes atat ti bob dydd, N’ad i’m cariad i oeri byth. Cadw ‘meddwl i ar y gwir, Cadw’m llygaid i arnat ti. Trwy bob llwyddiant a llawenhau, Trwy bob methiant a phob tristáu Bydd di’n obaith sydd yn parhau. Eiddot ti fy nghalon i. Mae dy freichiau o’m cwmpas i Yn fy ngwarchod […]


Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Dyma fi o dy flaen

Dyma fi o dy flaen Â’m calon ar dân. Gwn dy fod Ti yn clywed pob cri – Rwyt ti’n gwrando. Er ‘mod i mor wael, mae’th ras mor hael – Rwyt ti’n ffyddlon i’m hateb A geiriau sy’n wir, gyda gobaith sy’n glir. Cyffwrdd fi, O! Dduw; Torra’r cadwynau a gwna fi yn rhydd, […]


Ef yw yr Iôr

Ef yw yr Iôr, teyrnasa’n y nef; Ef yw yr Iôr. Fe greodd mewn t’wyllwch oleuni â’i lef; Ef yw yr Iôr. Pwy sy’n debyg i hwn – r’Hen Ddihenydd yw Ef; Ef yw yr Iôr. Daw atom, ei bobl, yn nerthol o’r nef; Ef yw yr Iôr. Anfon d’allu, O Dduw ein Iôr; Anfon […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Er yr holl ofn a’r amheuon i gyd, Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Grymoedd sy’n bygwth dinistrio ein ffydd, Wrth enw Iesu, sy’n colli’r dydd; Gwag grefyddoldeb yn fethiant a fydd, Mae enw yr Iesu’n fwy nerthol. Iesu, dy enw sy’n gryf […]