logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Daw y dydd pan gawn weld

Daw y dydd pan gawn weld Pawb yn ei gydnabod ef – ‘Bendigedig fyddo Duw Hollalluog!’ Cawn weld pob glin yn plygu’i lawr O flaen yr enw mwyaf mawr; A chyffesu fod Iesu’n Arglwydd byw. Cyffeswn Iesu yn ein hoedfa nawr; Cyffeswn Iesu – Ef yw’r Brenin Mawr. Ef yw yr Arglwydd, Gwir Fab Duw, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 11, 2015

Fe roddodd i mi fantell o fawl

Fe roddodd i mi fantell o fawl I guddio fy ysbryd trist a llesg. Fe roddodd i mi fantell o fawl I guddio fy ysbryd trist a llesg. Fe roddodd… Fe roes im goron lle buodd lludw, Ac olew gwerthfawr yn lle’r holl alar; O gorfoleddaf! Yn fodlon rhof fy hun i Dduw. Fe roddodd… […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Iesu, mae d’enw uwch pob enw sydd

Iesu, mae d’enw uwch pob enw sydd, Nerthol Dduw, T’wysog Hedd, Gwaredwr. Iesu, fe’th garaf di yn fwy bob dydd, F’Arglwydd i, ‘Rwyf am d’adnabod di yn well. Gwêl yma fôr o fawl – Cwyd o ddwfn fy nghalon, tyrr fel ton ar don Wrth d’addoli Di. Carwr f’enaid i, Crëwr y cyfanfyd, Ti a […]


O Iôr, ti yw fy Nuw

O Iôr, ti yw fy Nuw, Dyrchafaf d’enw di, i ti bo’r clod, Dyrchafaf d’enw di, i ti bo’r clod, Oherwydd gwir yw Gair ein Duw Gwnaethost ryfeddodau mawr. O Iôr, ti yw fy Nuw Dyrchafaf d’enw di, i ti bo’r clod. David J. Hadden: O Lord, you are my God, cyfieithiad awdurdodedig: Gwilym Ceiriog […]


Sefyll o dan adain cariad Duw

Sefyll o dan adain cariad Duw A ddaw a hedd i ni. Gwneuthur ei ewyllys ein byw Dry’n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylaidd wnawn Gan fyw mewn harmoni. Uno gyda’n gilydd yn ein mawl – ‘Teilwng, teilwng, teilwng yw yr Oen!’ Cwlwm cariad sy’n ein clymu ‘nawr I fod […]


Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef, Teilwng yw yr Oen laddwyd, Teilwng o’r gallu a chyfoeth, Doethineb a nerth, Nerth a gogoniant, anrhydedd a mawl, Byth bythoedd, byth bythoedd mwy! David J. Hadden: Worthy is the Lamb seated on the throne, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1983 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK […]