logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Iesu croeshoeliedig

O Iesu croeshoeliedig,
Gwaredwr dynol-ryw,
ti yw ein hunig obaith
tra bôm ar dir y byw;
dan feichiau o ofalon
sy’n gwneud ein bron yn brudd
mae d’enw, llawn diddanwch,
yn troi ein nos yn ddydd.

O Iesu croeshoeliedig,
boed mawl i’th enw byth,
doed dynion i’th foliannu
rifedi’r bore wlith;
aed sôn ymhell ac agos
am aberth Calfarî,
nes llenwi â gorfoledd
bob rhan o’n daear ni.

IEUAN O LEYN, 1814-93

(Caneuon Ffydd 508)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015