logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn

O tyn
y gorchudd yn y mynydd hyn;
llewyrched Haul Cyfiawnder gwyn
o ben y bryn bu’r addfwyn Oen
yn dioddef dan yr hoelion dur,
o gariad pur i mi mewn poen.

Ble, ble
y gwnaf fy noddfa dan y ne’,
ond yn ei glwyfau dyfnion e’?
Y bicell gre’ aeth dan ei fron
agorodd ffynnon i’m glanhau:
‘rwy’n llawenhau fod lle yn hon.

Oes, oes,
mae rhin a grym yng ngwaed y groes
i lwyr lanhau holl feiau f’oes;
ei ddwyfol loes a’i ddyfal lef
mewn gweddi drosof at y Tad
yw fy rhyddhad a’m hawl i’r nef.

HUGH JONES, 1749-1825

(Caneuon Ffydd 525)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015