logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Myfi’r pechadur penna’

Myfi’r pechadur penna’, fel yr wyf, wynebaf i Galfaria fel yr wyf; nid oes o fewn yr hollfyd ond hwn i gadw bywyd; ynghanol môr o adfyd, fel yr wyf, mi ganaf gân f’Anwylyd fel yr wyf. Mae’r Oen fu ar Galfaria wrth fy modd, Efengyl a’i thrysorau wrth fy modd: mae llwybrau ei orchmynion […]


O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn

O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn; llewyrched Haul Cyfiawnder gwyn o ben y bryn bu’r addfwyn Oen yn dioddef dan yr hoelion dur, o gariad pur i mi mewn poen. Ble, ble y gwnaf fy noddfa dan y ne’, ond yn ei glwyfau dyfnion e’? Y bicell gre’ aeth dan ei fron agorodd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015