logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ein Duw

Daethost a throi’r dŵr yn win, peri i’r dall weld yn glir,
Does neb sy’n debyg, neb fel ti!
Ti sy’n goleuo ein nos, ti wnaeth ein codi o’r ffos,
Does neb sy’n debyg, neb fel ti!

Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf,
Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf
Ein Duw’r iachäwr, nerthol achubwr,
Ein Duw, ein Duw.

Ti sy’n goleuo ein nos, Ti wnaeth ein codi o’r ffos,
Does neb sy’n debyg, neb fel ti!
Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf,
Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf
Ein Duw’r iachäwr, nerthol achubwr,
Ein Duw, ein Duw.

Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf,
Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf
Ein Duw’r iachäwr, nerthol achubwr,
Ein Duw, ein Duw.

Ac os yw Duw o’n plaid ni, does neb yn mynd i’n baglu
Ac os yw Duw’n ein cynnal, beth all ein dal ni’n ôl?
Ac os yw Duw o’n plaid ni, does neb yn mynd i’n baglu
Ac os yw Duw’n ein cynnal, beth all ein dal ni’n ôl?
Be sy’n dal ni’n ôl?

Our God: Matt Redman, Chris Tomlin, Jesse Reeves & Jonas Myrin, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
© yn y cyfieithiad hwn 2010 Thankyou Music/worshiptogether.com Songs/sixsteps Music/Vamos Publishing/Said And Done Music gweinyddir gan Capitol CMG Publishing ac eithrio DU & Ewrop, gweinyddir gan Integrity Music, rhan o deulu David C Cook, songs@integritymusic.com & Jonas Myrin/SHOUT! Publishing/Hillsong Music Publishing

PowerPoint youtube