logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Disgwyl ‘mdanat ti

Os ffydd sy’n symud mynydd, Symud nawr i ni. Down yma yn ddisgwylgar Disgwyl ‘mdanat ti, disgwyl ‘mdanat ti. Ti yw Arglwydd yr holl Gread ac eto’n ʼnabod i. Ie, Awdur ein hachubiaeth, Yr un â’n carodd ni. Disgwyl ʼmdanat ti Dyma ni (â’n) dwylo fry mewn mawl. Ti yw’r un garwn ni – Canwn […]


Ein Duw

Daethost a throi’r dŵr yn win, peri i’r dall weld yn glir, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ti sy’n goleuo ein nos, ti wnaeth ein codi o’r ffos, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf, Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf Ein Duw’r iachäwr, […]