logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

10, 000 achos (Mola’r Iôr)

Mola’r Iôr, f’enaid i, f’enaid i, Addolaf y sanctaidd Un. Gyda’m nerth i gyd, f’enaid i, Addolaf y sanctaidd Un. Fe gwyd yr haul, diwrnod newydd wawria, Mae’n amser canu Dy gân o Dduw. Beth bynnag a ddaw, yr hyn fydd ar fy llwybr, Rho ras i ganu wrth i’r machlud ddod. O! gyfoeth gras, […]


Bendigedig wyt (Blessed be your name)

Bendigedig wyt, pan mae’r tir yn cynhyrchu’i ffrwyth, A’th ddigonedd yn llifo’n rhwydd; Bendigedig wyt. Bendigedig wyt, pan mae’r byd fel diffeithwch im, Ac rwy’n crwydro’r anialwch crin; Bendigedig wyt. Cytgan Wrth i’t arllwys dy fendithion, Canaf dy glod. Wrth i’r t’wyllwch gau amdanaf, Dewisaf ddweud: Bendigedig wyt f’Arglwydd Dduw, Bendigedig wyt. Bendigedig wyt f’Arglwydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Daw ymchwydd mawr o bedwar ban

Daw ymchwydd mawr o bedwar ban, Pellafoedd byd, mewn llawer man; Lleisiau cytûn, calonnau’n un, Yn canu clod i Fab y Dyn. ‘Mae’r pethau cyntaf wedi bod’: Mae heddiw’n ddydd i ganu clod, Rhyw newydd gân am nefol ras Sy’n cyffwrdd pobl o bob tras. Gadewch i holl genhedloedd byd Ateb y gri a chanu […]


Dawnsio’n wyllt! Canu cân!

Dawnsio’n wyllt! Canu cân! Bod yn hurt! neidio lan! Arglwydd, fe’th addolaf Mae fy enaid i ar dân! Gwnaf fy hun Yn ddirmygus ac yn ffôl i’r byd; Fe addolaf fi fy Nuw, A gwnaf fy hun Yn ddirmygus ac yn ffôl i’r byd. Na, na, na, na, na – hei! (x7) Ffwrdd a, ffwrdd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Dim ond ti all achub

Pwy o Arglwydd allai byth Achub nhw eu hun? Ein c’wilydd oedd fel dyfnder môr, Dy ras oedd ddyfnach fyth. A dim ond ti all achub, Ti yw’r unig un; Dim ond ti all’n codi ni o’r bedd. Daethost lawr i’n harwain o’r tywyllwch du. A dim ond ti sy’n haeddu’r clod i gyd. Do, […]


Dyhewn am dafodau tân

Dyhewn am dafodau tân i’n cyffwrdd ninnau, I’n troi yn dystion tanbaid drosot ti. Sychedwn am adfywiad; gwyrthiau’r Ysbryd Sanctaidd, Hiraethwn weld ‘r afradlon yn dod nôl. Mae’n holl obeithion ni ynot ti, Pa bryd y daw ‘rhain yn wir? Deled dy Ysbryd mewn grymuster, Rho inni weledigaeth newydd, Deled dy Deyrnas yw ein gweddi, […]


Ein Duw

Daethost a throi’r dŵr yn win, peri i’r dall weld yn glir, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ti sy’n goleuo ein nos, ti wnaeth ein codi o’r ffos, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf, Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf Ein Duw’r iachäwr, […]


Ellir newid ein gwlad?

Ellir newid ein gwlad? Ellir achub ein gwlad? Ellir troi’n gwlad ‘nôl atat Ti? Plygwn o’th flaen, Lawr ar ein gliniau, Dad. Plygwn o’th flaen, Lawr ar ein gliniau, Dad. Tyrd i newid ein gwlad. Tyrd i achub ein gwlad. Tyrd i droi’n gwlad ‘nôl atat ti. Can A Nation Be Changed?: Matt Redman, Cyfieithiad […]


Gan gredu dy addewid ein Duw

Gan gredu dy addewid ein Duw, Gweddïwn ni a phlygwn i ti, ‘Arglwydd tyrd i lwyr iacháu Ein gwlad, ein gwlad.’   Wrth edrych ar d’addewid yn awr Gadawn holl ffyrdd drygionus y llawr; Arglwydd tyrd i lwyr iacháu Ein gwlad, ein gwlad yn awr. Anfon ddiwygiad, cyffwrdd fi. Mor aflan yw ’ngwefusau hy’; Ond […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970