logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Craig yr oesoedd, cuddia fi

Craig yr oesoedd, cuddia fi, er fy mwyn yr holltwyd di; boed i rin y dŵr a’r gwaed gynt o’th ystlys friw a gaed fy nglanhau o farwol rym ac euogrwydd pechod llym. Ni all gwaith fy nwylo I lenwi hawl dy gyfraith di; pe bai im sêl yn dân di-lyth a phe llifai ‘nagrau […]


Glân gerwbiaid a seraffiaid

Glân gerwbiaid a seraffiaid fyrdd o gylch yr orsedd fry mewn olynol seiniau dibaid canant fawl eu Harglwydd cu: “Llawn yw’r nefoedd o’th ogoniant, llawn yw’r ddaear, dir a môr; rhodder iti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr.” Fyth y nef a chwydda’r moliant, uwch yr etyb daear fyth: “Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd,” meddant, “Dduw y […]