logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Unig sail fy ngobaith i

Cyfiawnder Crist a’i waed yn lli Yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, Ond yn ei enw ef a’i werth. Cytgan Ar Grist, y gadarn Graig, y saf, Ar bob tir arall, suddo wnaf; Ar bob tir arall, suddo wnaf. Pan guddia’r t’wyllwch wyneb Duw, Fe bwysaf ar ei ras sy’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 14, 2018

Un peth

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mi brofais y byd a’r cyfan sy’ ar gael, Ei wag addewidion. O ddŵr ac o win fe yfais yn llwyr A dal profi syched. Ond mae yna ffrwd na fydd byth yn sych, Dŵr bywyd a gwaed y gwinwydd ar gael. Cytgan: Ac mi […]


Uwch holl bwerau

Uwch holl bwerau, brenhinoedd byd, Uwch pob rhyfeddod a phopeth creaist ti. Uwch holl ddoethineb a ffyrdd amrywiol dyn, Roeddet ti yn bod cyn dechrau’r byd. Goruwch pob teyrnas, pob gorsedd byd, Uwchlaw pob gorchest, uchelgais a boddhad, Uwchlaw pob cyfoeth a holl drysorau’r byd, Does dim ffordd o fesur dy holl werth. Wedi’r groes, […]


Un sylfaen fawr yr Eglwys

Un sylfaen fawr yr Eglwys yr Arglwydd Iesu yw, ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw; ei briodasferch sanctaidd o’r nef i’w cheisio daeth, â’i waed ei hun fe’i prynodd a’i bywyd ennill wnaeth. Fe’i plannwyd drwy’r holl wledydd, ond un, er hyn i gyd, ei sêl, un ffydd, un Arglwydd, un bedydd […]


Un a gefais imi’n gyfaill

Un a gefais imi’n gyfaill, pwy fel efe! Hwn a gâr yn fwy nag eraill, pwy fel efe! Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillion; hwn a bery byth yn ffyddlon, pwy fel efe! F’enaid, glŷn wrth Grist mewn cyni, pwy fel efe! Ffyddlon yw ymhob caledi, pwy fel efe! Os yw pechod yn dy […]


Un fendith dyro im

Un fendith dyro im, ni cheisiaf ddim ond hynny: cael gras i’th garu di tra bwy’, cael mwy o ras i’th garu. Ond im dy garu’n iawn caf waith a dawn sancteiddiach, a’th ganlyn wnaf bob dydd yn well ac nid o hirbell mwyach. A phan ddêl dyddiau dwys caf orffwys ar dy ddwyfron, ac […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015