logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mawl fo i’r Arglwydd, sy’n Frenin gogoniant a mawredd

Mawl fo i’r Arglwydd, sy’n Frenin gogoniant a mawredd: clod i’r Goruchaf, a ddyry i’m henaid orfoledd: tyred â’th gân, salmau, telynau yn lân, seinier ei fawl yn ddiddiwedd. Mawl fo i’r Arglwydd, Penllywydd rhyfeddol pedryfan: noddfa dragwyddol ei adain sydd drosot yn llydan: cadarn yw’r Iôr, ynddo i’th gynnal mae stôr, amlwg i’th olwg […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Megis golau gwan

Pennill 1 Megis golau gwan cannwyll yn ein twyllwch ni bythol olau Duw ddaw trwy’r baban gwan Cytgan Emaniwel, Haleliwia, tyrd i’n hachub, Haleliwia. Haleliwia. Pennill 2 Sêr ac engyl gân tra bo’r byd mewn trwmgwsg hir; all gwreichionen fach roi y byd ar dân? Cytgan Pennill 3 Gloywai’i gwawl yn lân yn ein byw, […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 31, 2024

Mil Haleiwia

Pennill 1 Pwy arall wna i’r cerrig foli? Gogoniant pwy wnaeth ddysgu’r sêr? Mae fel tae’r cread wir yn ysu i gael dweud (ond) fy llawenydd yw Corws Rhoddwn ni fil haleliwia Dyrchafwn d’enw Di Ti yn unig sydd yn deilwng (O) anrhydedd a phob clod Fy Arglwydd, fe ganaf am byth i Ti Mil […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Mae Tu Hwnt i Mi

Pennill 1 O’r uchelder sydd fry i ddyfnderoedd y môr Mae’r cread yn dangos d’ogoniant Di Yn mhob persawr a lliw dy dymhorau i gyd Mae pob cr’adur unigryw yn canu ei gân. Oll gan ddatgan Corws 1 Mae tu hwnt i mi, yn rhy fawr i mi Rhoddaist y sêr yn y nefoedd A’u […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Mola’r Iôr

WELSH VERSION Pennill 1 Mae ‘na reswm pam y chwalwyd melltith pechod Mae ‘na reswm pam dry’r gwyll yn olau dydd Mae ‘na reswm pam maddeuwyd ein pechodau Iesu – mae E’n fyw Pennill 2 Mae ‘na reswm pam na chawn ni byth ein trechu Mae ‘na reswm pam y canwn drwy y nos Mae […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Mhreswylfa yw’r Goruchaf Dduw (Salm 91)

Pennill 1: ’Mhreswylfa yw’r Goruchaf Dduw Fy noddfa a’m cadarnle Ynghanol pla ’niogelwch yw, Ei wŷdd a fydd ’ngorffwysle. Pan ofnau ddaw â’u saethau lu Ei darian fydd fy lloches; Â’m ffordd yn frith o faglau du Fy nghodi wna i’w fynwes. Pennill 2: ’Mhreswylfa yw’r Goruchaf Dduw Mae’n gymorth ym mhob dychryn, A gorffwys […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Mannau Agored

Pennill 1 Edrychaf arno fe Fu farw yn fy lle, Cysgodir fi rhag gwarth Gan Iesu. Pennill 2 Trwy ddiodde a thrwy boen Ein gobaith yw yr Oen Trwy ffydd a gras fe drown At Iesu. Cytgan Sefyll nawr ar fannau agored hael dy ras Canwn glod i ti a bloeddiwn d’enw mas Fe agorwn […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Mae’r frwydr yn eiddo i Ti

Pennill 1 Pan wela’i ddim ond y frwydr Ti’n gweld buddugoliaeth Pan wela’i ddim ond y mynydd Ti’n gweld e’n mynd o’th flaen Pan gerddaf i drwy’r cysgodion Mae’th gariad o ‘nghwmpas Does dim nawr i’w ofni Rwy’n ddiogel gyda Ti Corws Ac ar fy ngliniau y brwydraf o’th blaid Gyda’m dwylo tua’r nef O […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Mola Ef

Pennill 1 Mola Ef ar godiad haul ac ar eiliad gynta’r dydd Mola Ef â chor y bore bach Mola Ef wrth weld o bell ‘ddarpariaeth ddaw o’i law Mola â phob curiad dan dy fron Pennill 2 Mola Ef pan ar dy daith drwy’r ddaear wamal hon Mola Ef pan ddaw y ffrwyth neu […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Mae Iesu’n fy ngharu

[Philipiaid 3:12-14, Alaw: Mae nghariad i’n fenws] Mae Iesu’n fy ngharu, mae’n dweud hynny’n glir; Nid wyf yn ei haeddu, ond dyna yw’r gwir. Pa ots am farn eraill? Pa ots beth yw’r si? Dim ond barn fy Iesu sy’n cyfrif i mi. Rwy’n werthfawr i Iesu; ei drysor wyf fi. Mi dalodd bris uchel […]