logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Trown atat Dduw ein Tad mewn gweddi daer

Gweddi dros Ffoaduriaid Trown atat Dduw ein Tad mewn gweddi daer wrth gofio cur pob un sy’n frawd a chwaer na wêl ddyfodol mwy o fewn eu gwlad a’u nod yw ffoi o ormes trais a brad. Ac atom dônt, yn drist a llwm eu stad yn atgof byw o Grist ar ffo o’i wlad. […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Tywys fi

Pennill 1 Pan dwi’m yn gweld fy llwybr i Ti’n dal fy llaw ac arwain fi Mae d’air yn llusern ar fy ffordd Rwyt Ti’n dân a chwmwl nos a dydd Corws Ni welais innau neb rioed fel Ti S’dim duw sy’n gallu gwneud ‘run fath â Ti Yn profi unrhyw ddyffryn, mynydd, sychder, ffynnon, […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Teg Wawriodd

Teg wawriodd boreddydd na welwyd ei ail Er cread y byd na thywyniad yr haul: Bore gwaith a gofir yn gynnes ar gân, Pan fo haul yn duo a daear ar dân. Y testun llawenaf i’n moliant y sydd, Fe aned in Geidwad, do, gwawriodd y dydd, Yn Geidwad i deimlo dros frodyr dan faich, […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Teilwng o Bob Clod

Pennill Plyga’r saint a’r engyl O flaen dy orsedd Di A’r henuriaid yn rhoi’u coronau ar y llawr O flaen yr Oen Corws Rwyt yn deilwng o bob clod Rwyt yn deilwng o bob clod Cans creaist Ti bob dim (Er) dy fwyn Di mae pob dim Ti sy’n haeddu’r moliant Egwyl Canwn o o […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Taw, fy enaid taw

Pennill 1 Taw, fy enaid taw, Nac ofna di Os rhua gwynt newidiaeth ’fory; Duw – mae’n dal dy law, Paid dychryn mwy Rhag fflamau tristwch dwys, dirybudd. Cytgan Dduw, Ti yw fy Nuw, Ymddiried Ynot wnaf ac ni’m symudir; Iôr ein hedd, rho im Ysbryd diwyro yn fy mron, I bwyso arnat Ti. [Rwy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 3, 2021

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd (Veni Creator Spiritus)

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, Grëwr y byd, i orffwys yn ein c’lonnau ni. Tyrd, llanw ni â’th nerth a’th ras, Tyrd i’n rhyddhau o’n pechod cas; Llawenydd rho (i) ddynoliaeth drist; Gwna ni yn demlau bywiol Crist. Ffynhonnell pob goleuni pur, Ysbryd pob gras, a’r bywyd gwir Llifed y bywiol ddyfroedd glân, dy gariad pur a’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

TEST 1

Os oes syched arnaf fi Mentra ato Ef; Ni chei orffwys heb ei ras, Mentra ato Ef; Os wyf wan Mae Iesu’n dweud: Mentra ato Ef; Neb ond Ef fydd imi’n nerth: Mentra ato Ef; Cytgan Canys da yw ‘Nghrist a ffyddlon, Ddydd a nos fe’m ceidw’n fyw. Y mae croeso’m mreichiau Iesu: Cryf, caredig […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 14, 2020

Tro fy ngolwg

Ti’n cynnig rhyddid A bywyd llawn, Ti yn drugarog, Ti’n obaith pur, Ti’n hoffi maddau Ein beiau lu, Ti’n cynnig popeth sydd Ar fy nghyfer i. Er mod i’n diodde’ A chwympo’n fyr, Yn profi c’ledi Tu yma i’r nef, Dros dro yn unig Mae’r bywyd hwn, Cyn nefol wynfyd Sydd yn para byth. Tro […]


Ti, Arglwydd y goleuni

Ti, Arglwydd y goleuni, sy’n troi y nos yn wawr, sy’n anfon fflam dy Ysbryd i danio plant y llawr, O derbyn heddiw’n moliant, a’n diolch, nefol Dad, am anfon gwres a golau dy Air yn iaith ein gwlad. Taranai dy broffwydi yn rymus eu Hebraeg, ond O’r fath fraint eu clywed yn siarad yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 11, 2020

Trwyddot ti

Trwyddot ti, y mae popeth wedi’i greu Er dy fwyn, yr wyf finnau’n byw bob dydd Ynddot ti, saif popeth yn ddi-wahân, Trwyddot ti, er dy fwyn, ynddot ti. Ynddot ti, y mae holl drysorau bywyd, Ynddot ti, mae gwybodaeth sy’n guddiedig, Ynddot ti, y mae gobaith ein gogoniant: Crist ynom ni, gwnest ni’n Sanctaidd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019