logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Wel, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn

Wel, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn, Uwch holl drysorau’r llawr, A roed i’w gadw oll ynghyd, Yn haeddiant Iesu mawr. Ei gariad lifodd ar y bryn, Fel moroedd mawr di-drai; Ac fe bwrcasodd yno hedd Tragwyddol i barhau. Pan syrthio’r sêr fel ffigys ir, Fe bery gras fy Nuw, A’i faith ffyddlondeb tra fo nef; Anghyfnewidiol […]


Wele deulu d’Eglwys, Iesu

Wele deulu d’Eglwys, Iesu, ger dy fron yn plygu nawr wedi’i lethu gan ei wendid, yn hiraethu am y wawr: taer erfyniwn am gael profi llawnder grym dy Ysbryd Glân dry ein hofn yn hyder sanctaidd, dry ein tristwch oll yn gân. Lle bu ofn yn magu llwfrdra ac esgusion hawdd gyhyd, lle daeth niwloedd […]


Wrth ddyfod, Iesu, ger dy fron

Wrth ddyfod, Iesu, ger dy fron diolchwn yn yr oedfa hon am dy addewid rasol di i fod ymhlith y ddau neu dri. O fewn dy byrth mae nefol rin a heddwch i’n heneidiau blin, ac ennaint pêr dy eiriau di yn foddion gras i’r ddau neu dri. O tyred yn dy rym i’n plith […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Wele’n dyfod ar y cwmwl

Wele’n dyfod ar y cwmwl Mawr yw’r enw sy iddo’n awr; Ar ei fraich ac ar ei forddwyd Ysgrifenwyd ef i lawr; Halelwia! Groeso, groeso, addfwyn Oen. Mil o filoedd, myrdd myrddiynau, O gwmpeini hardd eu gwedd, Welaf draw yn codi fyny I’w gyfarfod Ef o’r bedd: Darfu galar; Dyma iachawdwriaeth lawn. Nid oes yno […]


Wyddoch chwi pwy wnaeth yr haf?

Wyddoch chwi pwy wnaeth yr haf? Neb ond Duw, neb ond Duw. Pwy a wnaeth y tywydd braf? Neb ond Duw, neb ond Duw. Wyddoch chwi pwy wnaeth y glaw? Neb ond Duw, neb ond Duw. Pwy wnaeth fôr sy’n ‘mestyn draw? Neb ond Duw, neb ond Duw. Wyddoch chwi pwy wnaeth y byd? Neb […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016

Wrth gofio’r Jeriwsalem fry

Wrth gofio’r Jeriwsalem fry, Y ddinas, preswylfa fy Nuw, Y saint a’r angylion y sy Yn canu caniadau bob rhyw; Yn honno mae ‘nhrysor i gyd, Cyfeillion a brodyr o’r bron, Hiraetha fy nghalon o hyd An fyned yn fuan i hon. Er gofid a blinder o hyd, A rhwystrau bob munud o’r awr, Gelynion […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 14, 2015

Wrth dy orsedd ‘r wyf yn gorffwys

Wrth dy orsedd ‘r wyf yn gorffwys, Llefain arnat fore a nawn, Am gael clywed llawn ddistawrwydd, Ar f’euogrwydd tanllyd iawn: A thangnefedd, Pur o fewn yn cadw’i le. ‘D oes ond gras yn eitha’i allu Ddaw â’m henaid i i’w le; Gras yn unig all fy nghadw O fewn muriau ‘i gariad E’: Uwchlaw […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 9, 2015

Wyddwn i fyth

Wyddwn i fyth dy fod ti’n fy ngharu Union fel hyn, Wyddwn i fyth dy fod ti’n fy nerbyn Union fel hyn, Credwn fod ffìn yn rhywle oedd rhaid imi’i osgoi, Ond yn lle hynny mae ‘na foroedd o gariad di-derfyn. Cytgan: Mor bell ag yw’r dwyrain o’r gorllewin, Mor bell ag yw’r gogledd o’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 20, 2015

Wrth dy orsedd ‘rwyf yn gorwedd

(Ymroddiad hollol i ddisgwyl wrth Dduw) Wrth dy orsedd ‘rwyf yn gorwedd, Disgwyl am y ddedwydd awr, Pryd gaf glywed llais gorfoledd, Pryd gaf weld fy meiau i lawr: Ti gei’r enw Am y fuddugoliaeth byth. Doed dy heddwch pryd y delo, Mi ddisgwyliaf ddydd a nos; Annherfynol ydyw haeddiant – Haeddiant pur dy angau […]


Wel, f’enaid dos ymlaen, heb ofni dŵr na thân

Wel, f’enaid dos ymlaen, Heb ofni dŵr na thân, Mae gennyt Dduw: ‘D yw’r gelyn mwya’i rym I’w nerth anfeidrol ddim; Fe goncra ‘mhechod llym- Ei elyn yw. Mae gwaed ei groes yn fwy Na’u natur danbaid hwy, Na’u nifer maith; Fe faddau fawr a mân, Fe’m gylch yn hyfryd lân, Fe’m dwg i yn […]