logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fe rof i chwi

Fe rof i chwi bopeth sydd Ei angen nawr i fynd ymlaen. Yr Ysbryd Glân o’ch mewn a fydd, A’m geiriau i, i orchfygu’r gelyn. Ewch, ewch drwy’r byd i gyd, D’wedwch mod i’n fyw, Ewch i bob un stryd, D’wedwch mod i’n byw, O, ynoch rwyf yn byw – Ewch, ewch drwy’r byd i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Pwy a welodd ei ogoniant?

Pwy a welodd ei ogoniant? Pwy all fyth amgyffred ei ras? Ryw ddydd ddaw fe wêl pob llygad Pawb a wêl ei wyneb ef. Fry i’r nef fe godwn ni A’n breichiau ni ar led, A llenwir ni bob un a’i ogoniant. A’n llygaid wêl ei harddwch ef Y dwyfol Frenin yw ef. Ie, ar […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970