logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch

Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch, Daeth i’ch eneinio oll i ddwyn y newydd da. Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch, Daeth i’ch eneinio oll i ddwyn y newydd da. Fe’ch anfonodd at y tlodion, (Fe ddaeth y dydd,) I gysguro’r gwan o galon, (Fe ddaeth yr awr,) I ryddhau y carcharorion, (Fe […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Nefol Dad ti yw fy mywyd

Nefol Dad ti yw fy mywyd, ti yw f’oll, Ac fe ymhyfrydaf ynot ti, Ac fe’th garaf di, ie, fe’th garaf di, Dad, fe’th garaf di, nefol Dad. Iesu, ti yw fy nhrysor tra fwyf byw; ’Rwyt mor bur ac addfwyn, O! Fab Duw. Ac fe’th garaf di, ie, fe’th garaf di, O, fe’th garaf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015